Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie

Lista płac od A do Z

Lista płac od A do Z


16 godzin wykładowych

 

Wykładowca: Monika Cieślak - specjalista w zakresie płac

 

Termin szkolenia: 18, 19 października 2010 roku

 

Program szkolenia:


Dzień 1


1. Systemy wynagrodzeń a metody naliczania wynagrodzeń.

2. Technika naliczania z różnych umów: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowao dzieło, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenie członków zarządu, wynagrodzenie członków rady nadzorczej, 50% koszty uzyskania, opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych.

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

–  podstawa wymiaru składek,

–  przychody zwolnione ze składek,

–  świadczenia na rzecz pracowników – wycena dla potrzeb naliczenia składek,

–  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - zasady opłacania składek,

–  FP i FGŚP – zwolnienia.

4. Zaliczka na podatek dochodowy:

–  definicje: przychód, dochód, koszty uzyskania przychodów,

–  kalkulacja zaliczki na podatek,

–  świadczenia na rzecz pracowników,

–  zagadnienia problemowe dotyczące wyceny opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych i świadczeń w naturze.

5. Przychody zwolnione od podatku i składek – zestawienie porównawcze.

6. Przykładowe listy płac- ćwiczenia.

7. Przychód dla pracownika z tytułu wynajęcia mieszkania.

8. Orzecznictwo podatkowe.

9. Najważniejsze wyroki dotyczące naliczania wynagrodzeń.

10. Przykładowe listy płac- ćwiczenia.


Dzień 2


11. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru, wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju, dodatek wyrównawczy, odprawy, odszkodowania.

12. Fakultatywne składniki wynagrodzenia – premia a nagroda.

13. Ustawa zasiłkowa - wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące w związku niezdolnością do pracy

– wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy,

– ustalanie prawa i wysokość zasiłku,

– okres zasiłkowy i wysokość zasiłku,

– dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie i obniżenie zasiłku chorobowego o 25%,

– ćwiczenia z ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,

– składnik stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego,

– uzupełnianie podstaw zasiłkowych,

– wynagrodzenie za czas przestoju w podstawie wymiaru zasiłku,

– wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku,

– wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z tytułu umowy zleceniaw podstawie wymiaru zasiłku,

– ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłku,

– minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,

– świadczenie rehabilitacyjne,

– zasiłek opiekuńczy,

– zasiłek macierzyński.

14. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę:

–  granice dokonywania potrąceń,

–  kwota wolna od potrąceń ,

–  potrącenia z zasiłków,

–  potrącenia z umów cywilnoprawnych,

–  potrącenia z ZFŚS,

–  ćwiczenia praktyczne.

15. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

–  wynagrodzenie normalne i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych – obliczanie;

–  wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.

16. Szczególne sposoby ustalania wynagrodzenia – zmniejszanie wynagrodzenia za pracę podczas choroby pracownika i innych nieobecności – ćwiczenia.


Koszt szkolenia wynosi 595,00 zł. od osoby (dla członków Stowarzyszenia – 565,25 zł.).
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9:15 – 16.00.

 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej:

  • pocztą na adres Biura Oddziału,

  • faxem – 862-52-95

  • e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

szk. rach.
Praktyczne prowadzenie księgowości z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego Symfonia
2015-08-29
szk. k/p
Umowy cywilno-prawne i inne tytuły do wypłaty na liście płac
2015-08-31
szk. k/p
Kadry i płace w systemie informatycznym Symfonia
2015-09-05
szk. podatki
Fakturowanie w 2015 r. – szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur
2015-09-09
szk. k/p
Program PŁATNIK – praktyczne ujęcie od podstaw
2015-09-12
szk. k/p
Praktyczne aspekty rozliczenia płatnika z ZUS: składki, zasiłki, korekty dokumentacji rozliczeniowej – obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców – stan obecny oraz omówienie zmian obowiązujących - od 1 stycznia 2016 r.
2015-09-14
szk. k/p
Płace – praktyczne ujęcie od podstaw
2015-09-14
szk. podatki
Podatek VAT – bieżące problemy w aktualnym stanie prawnym
2015-09-15
szk. podatki
VAT i CIT w transakcjach międzynarodowych – najważniejsze zasady rozliczania w 2015 r.
2015-09-16
szk. k/p
Płace dla zaawansowanych
2015-09-17
Nie znalazłeś kursu dla siebie? Poszukaj więcej kursów »